Morfologický workshop

Mikroskopická stavba a vývoj lidského těla

Je třeba se zaregistrovat přes online formulář k účasti na Biologických dnech, zvolte prosím jeden druh nabízeného fee a pak se můžete zaregistrovat již zdarma na Morfologický workshop.

  • Přednáška: Světelná mikroskopie v současném biologickém výzkumu (Dr. Milan Ešner, CELLIM CEITEC MU)
  • Přednáška: Komplexní 3D analýza biologických vzorků metodou rentgenové počítačové mikrotomografie (Mgr. Michaela Kavková, CEITEC VUT Brno)

Exkurze

  • Embryonální vývoj a organogeneze - demonstrace embryologických preparátů (Ústav histologie a embryologie LF MU)
  • Mikroskopická stavba lidských tkání a orgánů - demonstrace histologických preparátů (Ústav histologie a embryologie LF MU)
  • Exkurze do laboratoří elektronové mikroskopie (Ústav histologie a embryologie LF MU)
  • Demonstrace pokročilé optické mikroskopie (Laboratoř buněčného zobrazování CEITEC MU)
  • Anatomické muzeum - komentovaná exkurze (Anatomický ústav LF MU)
WS1