Rámcový program

6. 9. 2021

Konference

  • Doc. MVDr. Martin Anger, PhD. Sekce biologie gamet a rané embryogeneze
  • Dr. Jan Křivánek, PhD. Sekce buněčné vývojové biologie a organogeneze
  • Doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. Sekce reprodukční medicíny a aplikované embryologie
  • Doc. MUDr. Marek Joukal, PhD. Sekce vývojové a regenerativní neurobiologie
  • Doc. RNDr. Sabina Ševčíková, PhD. & doc. RNDr. Petr Vaňhara, PhD. Studentská sekce

7. 9. 2021

Morfologický workshop

  • Demonstrace humánních embryologických preparátů (mikroskopický sál UHE LF MU, MUDr. Jana Dumková, PhD.)
  • Hands on - lidské tkáně a orgány pod mikroskopem (seminární místnost a mikroskopický sál UHE LF MU)
  • Demonstrace SEM (laboratoře UHE LF MU, MUDr. Veronika Sedláková, PhD.)
  • Demonstrace pokročilé mikroskopie (CELLIM CEITEC, Dr. Milan Ešner, PhD.)
  • Anatomické muzeum (Doc. MUDr. Marek Joukal, PhD., Anatomický ústav LF MU)