Program konference 6. 9. 2021

8:00Zahájení konference
Petr Vaňhara, Sabina Ševčíková, Ondřej Slabý
8:05Opening lecture
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.: Stručná historie a vědecké dědictví brněnské embryologie - od prof. Floriana k embryonálním kmenovým buňkám
přestávka 5 min.

1. sekce: Biologie gamet a rané embryogeneze

Martin Anger

8:30RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D., BIOCEV/UK
Inovativní diagnostika kvality ejakulátu s využitím pro selekci nepoškozených spermií
8:50 Ing. Andrej Šušor, Ph.D., ÚŽFG AVČR
Regulace translace v savčím oocytu
9:10 Mgr. Lenka Gahurová, Ph.D., JČU/ÚŽFG AVČR
Translácia regulovaná mTOR dráhou ovplyvňuje vznik prvých buniek vnútornej bunkovej masy u myších preimplantačných embryí.
9:30RNDr. Dávid Drutovič, Ph.D., ÚŽFG AVČR
Nové poznatky o úlohe Aurora kináz v segregácii chromozómov u cicavčích oocytov
9:50Firemní prezentace

2. sekce: Buněčná vývojová biologie a organogeneze

Jan Křivánek

10:00 doc. Dr. Marcela Buchtová, Ph.D., OFIŽ PřF MU
Ztráta Sprouty2/4 u myší vede k ciliopatickému fenotypu
10:20 Dr. Mária Hovořáková, Ph.D., 1. LF UK
Vývoj vestibulum oris a jeho klinické aspekty
10:40 Mgr. Tomáš Bárta, UHE LF MU
Retinální organoidy jako nástroj k pochopení molekulární podstaty vlivu světla na cirkadiánní rytmy
11:00MUDr. Pavel Vodička, CSc., UEM, AVČR
Může být embryologický vývoj tlustého střeva podstatou nádorové heterogenity v této lokalizaci?
11:20Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D., UHE LF MU
Mechanické síly fibroblastů regulují morfogenezi epitelu mléčné žlázy
11:40Firemní prezentace

3. sekce: Studentská sekce

Sabina Ševčíková + Petr Vaňhara

11:50 MUDr. Volodymyr Porokh, LF MU
Endoplazmatické retikulum jako potenciální regulátor buněčného cyklu v lidských pluripotentních kmenových buňkách
12:00 Mgr. Marie Šulcová, PřF MU
Buněčné populace na rozhraní zubní a kostní tkáně a jejich role při dynamickém formování akrodontní ankylózy
12:10 MUDr. Jakub Sumbal, LF MU
Rozdílné role signálních drah ERK a AKT v morfogenezi epitelu
12:20Mgr. Petra Kompaníková, PřF MU
Role proteinu Wnt1 ve formování choroidního plexu
12:30Mgr. David Vysloužil, LF MU
Role Tau-Tubulin kinázy 2 v biologii primárních cilií
12:40Mgr. Stanislava Sladeček, PřF MU
Úloha duálne špecifických fosfatáz v diferenciácii myších embryonálnych kmeňových buniek
12:55Sponzorovaná přednáška Ondřej Šulák, Ph.D., TESCAN ORSAY HOLDING
Nejnovější trendy v 3D SEM/FIB-SEM tomografii a zpracování dat biologických vzorků
13:15Oběd / Poster session

Babákova přednáška a předávání studentských cen

14:00Babákova přednáška
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.: Vytváření transgenních modelů závažných, dosud neléčitelných lidských onemocnění u miniprasat
14:40Vyhlášení studentských cen
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.

4. sekce: Reprodukční medicína a aplikovaná embryologie

Aleš Hampl

14:50 doc. Ing. Michal Ješeta, Ph.D., CAR GPK LF MU FNB
Embryologické metody v asistované reprodukci
15:10 doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D., ICRC FNUSA LF MU
Lidské pluripotentní kmenové buňky v regenerativní medicíně: kolik ještě kroků ke klinickým aplikacím?
15:30 Mgr. Helena Fulková, Ph.D., UMG AVČR
Prvojádra v zygotách a vývojový potenciál embryí
15:50prof. Dr. Karel Smetana jr., DrSc. 1. LF UK
Nádor z pohledu vývojové biologie
16:10Coffee break / Poster session

5. sekce: Vývojová a regenerativní neurobiologie

Marek Joukal

16:30 prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., AU LF MU
Regulace mediátorů zánětu v neuronech a jejich úloha v neuronálním regeneračním programu
16:50 Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D., UHE LF MU
Modelovanie Alzheimerovej choroby pomocou cerebralnych organoidov a nasledna analyza vzniku tejto choroby
17:10 prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D., PřF MU, UŽFG AV ČR
Schizofrenie jako neurovývojová psychická porucha
17:30MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D., MOU Brno
Nové trendy v reanimaci obličeje při obrně lícního nervu
18:00Ukončení konference