Babákova přednáška

Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., (*1946) vystudoval Veterinární Universitu v Brně, kde se stal také profesorem v oboru fyziologie zvířat. Avšak svou experimentální aktivitu realizoval na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky, AVČR v Liběchově. Zabýval se molekulárními mechanismy zrání savčích oocytů, biologií tkáňově specifických kmenových buněk a organogenezí. Na UŽFG vybudoval vědecké Centrum PIGMOD, které se soustřeďuje na vytváření biomedicínských modelů pro dosud nevyléčitelná lidská onemocnění, zejména neurodegenerativní. Zásadně také přispěl k ověření bezpečnosti a účinnosti genové terapie Huntingtonovy choroby a USHER Syndromu pomocí transgenních miniprasat, která byla připravena právě v Centru PIGMOD. Díky spolupráci centra PIGMOD a firmy uniQure tak mohl vektor AMT-130 vyvinutý pro léčbu Huntingtonovy choroby vstoupit do klinických testů jak v USA, tak v Evropě.

Profesor Motlík je průkopníkem využívání pokročilých zvířecích modelů, které umožnují pochopit podstatu závažných, dosud nevyléčitelných lidských onemocnění a vyvíjet moderní a bezpečná léčiva pro jejich cílenou terapii.