Abstrakta

Rozměry posterů

Max. velikost posteru je 80x110 cm, budou umístěny na výšku. Povrchová úprava – oboustranné lepicí pásky budou pro připevnění posteru k dispozici.

Jak připravit abstrakt?

Abstrakt (přednášky či posteru) zašlete laskavě prostřednictvím on-line formuláře k registraci

DEADLINE PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT JE 20. SRPNA 2021

Nyní je možné přihlásit jenom poster.

PRO SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

Text:

  • Použijte okraje 2,5 cm po obou stranách, 3,5 cm nahoře, 3,0 cm dole a řádkování 1,0 na stránce A4 (29,7 cm výška, 21 cm šířka)
  • Pro text abstraktu použijte řádkování 1,0 a písmo arial (velikost písma 12 bodů, text oboustranně zarovnán)
  • Je možné do textu vložit schémata, obrázky či grafy
  • Velikost dokumentu nesmí přesáhnout jednu stranu A4 a velikost doc souboru 5 MB.
  • Abstrakt nebude redakčně upravován a bude otištěn tak, jak jej autoři dodají a jako černobílá kopie
  • Autoři odpovídají za odbornou i gramatickou správnost textu

Zde je ke stažení šablona

O přijetí a formě zařazení přihlášené práce rozhodne programový výbor kongresu, autoři budou písemně informováni.

Tématická oblast:

Sekce biologie gamet a rané embryogeneze, Doc. MVDr. Martin Anger, PhD.
Sekce buněčné vývojové biologie a organogeneze, Dr. Jan Křivánek, PhD.
Sekce reprodukční medicíny a aplikované embryologie, Doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Sekce vývojové a regenerativní neurobiologie, Doc. MUDr. Marek Joukal, PhD.
Studentská sekce, Doc. RNDr. Sabina Ševčíková, PhD. & doc. RNDr. Petr Vaňhara, PhD.