Místo konání

Masarykova univerzita, Univerzitní kampus Brno-Bohunice
Kamenice 5, 625 00 Brno

Organizační výbor

doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. - předseda
Mgr. Martina Lojová, Ph.D.

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Programový výbor

doc. MVDr. Martin Anger, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Mgr. Jan Křivánek, Ph.D.
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Dr. Jiří Pacherník, Ph.D.
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

Babákova přednáška

Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., (*1946) vystudoval Veterinární Universitu v Brně, kde se stal také profesorem v oboru fyziologie zvířat. Avšak svou experimentální aktivitu realizoval na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky, AVČR v Liběchově. Zabýval se molekulárními mechanismy zrání savčích oocytů, biologií tkáňově specifických kmenových buněk a organogenezí. Na UŽFG vybudoval vědecké Centrum PIGMOD, které se soustřeďuje na vytváření biomedicínských modelů pro dosud nevyléčitelná lidská onemocnění, zejména neurodegenerativní. Zásadně také přispěl k ověření bezpečnosti a účinnosti genové terapie Huntingtonovy choroby a USHER Syndromu pomocí transgenních miniprasat, která byla připravena právě v Centru PIGMOD. Díky spolupráci centra PIGMOD a firmy uniQure tak mohl vektor AMT-130 vyvinutý pro léčbu Huntingtonovy choroby vstoupit do klinických testů jak v USA, tak v Evropě.

Profesor Motlík je průkopníkem využívání pokročilých zvířecích modelů, které umožnují pochopit podstatu závažných, dosud nevyléčitelných lidských onemocnění a vyvíjet moderní a bezpečná léčiva pro jejich cílenou terapii.

WS1

Sponzoři

ZLATÍ SPONZOŘI

merck-logo
trigonplus-logo

STŘÍBRNÍ SPONZOŘI

cb-logo
ep-logo

SPONZOŘI

animalab-logo
bc-logo
biomedica-logo
bioport-logo
biotech-logo
dynex-logo
roche-logo
tescan-logo

PARTNER KONFERENCE

ceitec-logo

VYSTAVOVATELÉ

lifem-logo
nikon-logo